om oss

Vad vi gör

Läs mer om nätverket Fritid för alla

om oss

Ansök om medlemskap

Bli medlem helt kostnadsfritt

om oss

Allas rätt till en aktiv fritid

Ett projektet med fokus på att hjälpa och stötta barn och unga med funktionsnedsättning.

om oss

Fritid för alla-dagen

Upplands största prova på-dag för personer med funktionsnedsättning 23 november

om oss

Ett inkluderande bemötande

Vår inspirerande föreläsning om bemötande för föreningsledare

om oss

Anmäl ett evenemang

Här kan du tipsa om evenemang som riktar sig till personer med funktionsnedsättning