Ansök om medlemskap

Bli medlem helt kostnadsfritt

Ansök om medlemskap

 

Erbjuder din förening eller organisation aktiviteter och evenemang för personer med funktionsnedsättning i Uppland?

 

Då har du möjligheten att vara med i nätverket Fritid för alla. Som medlem i nätverket Fritid för alla får du fler möjligheter att nå ut till personer med funktionsnedsättning med information kring dina aktiviteter och evenemang. Du blir också del av ett nätverk som konstant arbetar för att utveckla och stötta verksamhet som riktar sig till personer med funktionsnedsättning.

> Ansök om medlemskap här.

Läs gärna igenom vår integritetspolicy.

Fritid för alla erbjuder

 

• Kostnadsfri marknadsföring via flera olika kanaler

 

• Information om era aktiviteter och verksamheter når ut direkt till målgruppen via bl.a. gruppboenden, anpassade skolor och dagliga verksamheter

 

• Er verksamhet publiceras på Fritid för allas hemsida där besökare kan läsa mer och få kontaktinformation till er förening eller organisation

 

• Möjligheten att delta i Fritid för alla-dagen – Upplands största prova på-dag för personer med funktionsnedsättning

 

• Tillgång till Fritid för allas evenemangskalender där större evenemang publiceras och marknadsförs

 

Vad krävs för att bli medlem i nätverket?

 

• Verksamheten måste vara anpassad till, och ämnad för personer med funktionsnedsättning

 

• Verksamheten måste vara förlagd i Uppland

 

• Aktivt deltagande i nätverket – som förening eller organisation krävs det att ni själva bidrar med den information som nätverket sedan förmedlar till målgruppen

 

Kontakta Ulrica Backlund, samordnare för nätverket Fritid för alla, eller Josefine Olofsson Persson webbansvarig för Fritid för alla, om du har några frågor kring nätverket.

 

Ulrica Backlund, samordnare
ulrica.backlund@fyrisgarden.se

 

Josefine Olofsson Persson, webbansvarig
info@fritidforalla.se

 

Var med oss på Facebook

I den öppna Facebookgruppen Fritid för alla Uppsala kan du få tips om sånt som händer i Uppsala som riktar sig till personer med funktionsnedsättning, och även tipsa andra om aktiviteter och evenemang. Vi har också en facebook sida där du kan följa vad som sker i nätverket.

 

Föreningarna spelar huvudrollen

Fritid för alla bedriver ingen egen fritidsverksamhet – det gör Uppsalas föreningar.

Nätverket Fritid för alla fungerar som en resurs till föreningarna. Fritid för alla försöker också inspirera och driva på de föreningsaktiva att utveckla och skapa fritidsaktiviteter för alla – oavsett funktionsförmåga och funktionsnedsättningar.

 

Fritid för alla vill:

•  skapa bättre möjligheter för personer med funktionsnedsättningar att delta i fritids- och kulturaktiviteter av olika slag,

•  möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan föreningarna genom utvecklats samarbete mellan föreningar och organisationer

•  uppmärksamma att det finns ett stort behov av fungerande fritidsalternativ för personer med funktionsnedsättningar i Uppsala

•  hjälpa organisationer att erbjuda aktiviteter för personer med olika typer av funktionsnedsättningar genom utbildning och information