Vad vi gör

Läs mer om nätverket Fritid för alla

Fritid för alla

För dig som som vill hitta aktiviteter

Vill du hitta nya spännande aktiviteter? Fritid för alla samlar roliga och utvecklade aktiviteter som riktar sig till personer med funktionsnedsättning i Uppland. Informationen hittar du här på våran webbplats.

 

Aktivisterna sorteras mellan Idrott och fritid & kultur aktiviteter.

Du hittar verksamheterna som är med i Fritid för alla här.

 

Aktivitetshjälpen

Vi erbjuder konsultering för att stödja föreningsledare i de utmaningar som de möter för att inkludera personer med funktionsnedsättning i sina grupper. Vi stödjer också föreningsledare och föräldrar för att hitta fungerande individuella lösningar. Vid behov åker vi ut till föreningar för stöd och råd direkt på plats. Kontakta info@fritidforalla.se.

 

Facebook

Via får facebookgrupp kan verksamheter själva dela information så du enkelt kan se vad för aktiviteter de har på gång. Vi har också en facebook sida där du kan följa vad som sker i nätverket.

 

Facebook grupp: Fritid för alla Uppsala

Facebook sida: Fritid för alla

 

Vill du ha stöttning för att hitta en passade fritidsaktivitet?

Infotekets fritidspedagoger kan hjälpa och vägleda dig.

Telefon 018-611 6677

Epost infoteket@regionuppsala.se

 

Nyhetsbrev

I våra utskick får du information om alltifrån aktiviteter, evenemang, kurser och andra roligheter som sker på Fritid för Alla. Under nyhetsbrev kan du enkelt registrera dig och se tidigare nyhetsbrev.

 

Bakgrund

Nätverket Fritid för alla bildades hösten 2002. Nätverket består av representanter från olika föreningar, organisationer, Habiliteringen för barn och vuxna och Uppsala kommun och vill verka för en aktiv fritid för alla, oavsett funktionsnedsättning. Fritid för alla samordnas av oss Fyrisgården.

 

Detta vill Fritid för alla

Nätverket vill

• uppmärksamma att det finns ett stort behov av fungerande fritidsalternativ för personer med funktionsnedsättning i Uppsala.

 

• utöka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta i fritids- och kulturaktiviteter av olika slag. Nätverket vill utveckla samarbetet mellan föreningar och organisationer så att man kan utbyta kunskap och erfarenhet.

 

• samordna utbildningar och genom information hjälpa organisationer att aktivt kunna erbjuda personer med funktionsnedsättning delaktighet i sina verksamheter.

Detta gör Fritid för alla

Arrangerar Fritid för alla-dagen en gång om året för att etablera och inspirera föreningar och organisationer till ett utökat utbud. Prova på dagen ger möjlighet att nå ut till målgruppen och därmed chans att utveckla och förbättra sin verksamhet.

 

Administrerar webbsidan www.fritidforalla.se där föreningar kan presentera sin verksamhet och personer med funktionsnedsättning kan leta fritidsaktiviteter och hitta kontaktuppgifter för att få mer information.

Som medlem får du

• Kostnadsfri marknadsföring via flera olika kanaler

 

• Information om era aktiviteter och verksamheter når ut direkt till målgruppen via bl.a. gruppboenden, anpassade skolor och dagliga verksamheter

 

• Er verksamhet publiceras i Fritid för allas aktivitetskatalog som trycks terminsvis och delas ut direkt till målgruppen

 

• Er verksamhet publiceras på Fritid för allas webbsida där besökare kan läsa mer och få kontaktinformation till er förening eller organisation

 

• Möjligheten att delta i Fritid för alla-dagen – Upplands största prova på-dag för personer med funktionsnedsättning

 

Ansök om medlemskap här.

 

Administrativ grupp

I Fritid för allas administrativ grupp finns föreningar och organisationer som engagerar sig för att driva nätverket.

 

Medlemmar i administrativ gruppen:

Studiefrämjandet Uppsala-Västmanland
Ung i FUB
RF SISU
Uppsala Handikappidrott
Fyrisgården
Region Uppsala
Parasport Uppland

 

Samordnare:

Föreningen Fyrisgården

Ulrica Backlund
E-post: ulrica.backlund@fyrisgarden.se
Tel: 070-172 65 03

 

Webbansvarig

Josefine Olofsson Persson
E-post: info@fritidforalla.se
Telefontid vardagar mellan 10:00–12:00  och 13:00–14:00 men du kan alltid lämna meddelande så ringer vi upp. 018-23 87 44

 

Organisering

Det finns också en evenemangsgrupp med verksamheter som planerar evenemang så som Fritid för alla dagen. Expertgruppen är en grupp personer som är representanter för målgruppen, här vi har möjligheten att få nära input och samtal om utveckling.