Fritid för alla-dagen 2022

Upplands största prova på-dag för personer med funktionsnedsättning 8 oktober 2022

Fritid för alla-dagen 2022

 

Välkommen till Fritid för alla-dagen! Här kan du prova på aktiviteter inom idrott och kultur samt lära dig mer om vilka fritidsaktiviteter som erbjuds för personer med funktionsnedsättning i Uppland.

2022 Fritid för alla dag har vi dessutom 20 års jubileum. Tidigare år har du kunnat pröva på musik, dans, slöjd, bangolf, rullstolsdans, poesi, pingis, hälsa på djur och mycket mer! 2022 program är ännu inte satt men vi lovar en dag full med aktiviteter och möten. Mer information kommer närmare datum. Du kan också se bilder från 2020 och 2021:s prova på dag.

 

Fritid för alla-dagen är en prova på-dag där Upplands föreningar och organisationer visar upp och informerar om sina verksamheter och aktiviteter som riktar sig till personer med funktionsnedsättning. Dagen arrangeras av nätverket Fritid för alla.

 

När?

8 oktober 2022

 

Var?

Fyrishov

 

Vill din förening delta?

Anmäl din förening till Fritid för alla dagen. Om du inte har alla planer på plats går det ändå bra att anmälda dig, du kan komplitera din anmälan mer senare.