Tips om utbildningar

Här hittar du utbildningar för dig som jobbar med personer med funktionsnedsättning

Utbildningar

Måns Lööf föreläser om att Inkludera personer med funktionsnedsättning

I samband med Fritid för alla dagen den 7 oktober hålls föreläsningen Inkludera personer med funktionsnedsättning. Kom och lyssna på Måns Lööf! Inspireras av nya tankesätt kring inkludering av personer med funktionsnedsättning. Föreläsningen är gratis och du får dessutom möjligheten att möta möjliga deltagare och samtala i föreningstoget. Boka din plats på föreläsningen via länken Måns Lööf.

 

Utbildningsdag i att leda paradans, 2 september klockan 10:00-15:00

Studiefrämjandet tillsammans med RF-Sisu Uppland och Uppsala handikappidrott, arrangerar en kostnadsfri utbildningsdag i att leda paradans. Dagen är tänkt att inspirera föreningar, dansgrupper och personer till att börja hålla i paradans. Ledare för dagen är Eva Källkvist som bland annat leder våra studiecirklar i rullstolsdans. Det blir en dag med information och tips, men framförallt möjlighet att prova på olika sätt att dansa paradans på. Läs mer via PDF:en Inbjudan Prova på att leda paradans.

 

Parasportveckan

RF-SISU Uppland bjuder in till Parasportveckan 2023 (v.37), med digitala panelsamtal mån-tors. Det är ett tillfälle att lära dig mer om Parasport och få idéer och inspiration till er föreningsverksamhet. Välkomna att anmäla er till respektive kväll, läs mer i PDF:erna Inbjudan_panelsamtal om paraverksamhet_2023 och Parasportveckan_inbjudan.

 

Inspirationsmingel för föreningsledare

Under terminen bjuder nätverket Fritid för alla in till mingel och föreningsträff. Mer information kommer löpande på Inspirationsmingel för föreningsledare.

 

Ett inkluderande bemötande

Vår föreläsning om bemötande för föreningsledare som håller aktiviteter för barn och unga med NPF-diagnoser. Läs mer på sidan Ett inkluderande bemötande.

 

Inkluderande fritid

MUCF:s webbutbildningen handlar om barns och ungas rättigheter och möjlighet att skapa en inkluderande öppen fritidsverksamhet som bidrar till välmående och utveckling. Utbildningen kräver att du registrerar dig via länken Inkluderande fritid men är kostnadsfri.

 

Tillgänglighet

MUCF:s webbutbildningen vill skapa möjligheter att inkludera barn och unga med funktions­variationer i den öppna fritidsverksamheten. Utbildningen kräver att du registrerar dig via länken Tillgänglighet MUCF men är kostnadsfri.

 

Att prata med unga med IF och NPF om sex, relationer och utsatthet

Länsstyrelsen Uppsala län bjuder i samarbete med FUB Uppsala och Ungdomsmottagningarna i Uppsala län in till en heldagsutbildning kring brottsutsatthet hos barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och neuropsykiatriskt funktionshinder (NPF). Lär mer och anmäl dig senast den 19 aug via länken Prata med unga med om sex, relationer och utsatthet.

 

Ledare som lyssnare – RF-SISU Uppland

Tillfället är en uppföljning av Folkhälsomyndighetens webbaserade utbildning med samma namn. I utbildningen får du lära dig mer om psykisk hälsa och hur du som ledare kan möta barn och unga och vara ett så bra stöd som möjligt. Via länken Ledare som lyssnar kan du hitta mer information.

 

Digital öppen utbildning – Ledare som lyssnar.

E-utbildning på Folkhälsomyndighetens webbsida om psykisk hälsa bland barn och unga. I utbildningen får du lära dig mer om psykisk hälsa, hur du kan upptäcka och stötta unga som mår dåligt psykiskt och stärka den psykiska hälsan hos de du leder.

 

Webbkurs – TAKK

Infoteket om funktionshinder välkommnar dig till den här kostnadsfria kursen i Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK).

 

Tillgänglighet på iPad

I boken Tillgänglighet på iPad vill Gunilla Möller lyfta fram de digitala sätten och visa hur man med enkla medel kan hjälpa dessa elever med verktyg som finns i deras iPad.

 

Utbildning i mänskliga rättigheter

En utbildning i mänskliga rättigheter som kompetensutveckling.

 

Webbutbildning om barnkonventionen

Barnombudsmannen har tagit fram en webbutbildning som ger grundläggande kunskaper om barnkonventionen. Webbutbildningen riktar sig främst till dig som arbetar med att genomföra barnkonventionen i till exempel en kommun, region eller myndighet.

 

Infoteket webbsända föreläsningar och temakvällar

Infoteket anordnar webbsända föreläsningar och temakvällar i Uppsala län.
Evenemangen är kostnadsfria och alla intresserade är välkomna. Va länken Evenemang på infoteket Kan du anmäl dig och läs mer om de olika evenemangen.

 

Utbildningar i bemötande och tillgänglighet

God tillgänglighet och gott bemötande är två viktiga pusselbitar för att personer med funktionsnedsättning ska ges likvärdiga möjligheter som personer utan funktionsnedsättning. Med våra digitala och kostnadsfria utbildningskurser vill vi på Parasport Sverige bidra till ökad medvetenhet och kunskap som bidrar till att fler kan leva ett aktivt liv. Läs mer på parasport.nu.

En fungerande idrott för alla

Via dokumentet En fungerande idrott för alla hittar du en inspirationsskrift för aktivitetsledare inom idrott en med fokus på ADHD, Auti sm och andra NPF-diagnoser*.

Ett inkluderande ledarskap

Ett inkluderande ledarskap tar dig vidare till SISU:s idrottsutbildningar. Webbsidan har tips för ett inkluderande ledarskap i möte med idrottare med NPF. Sidan har tema Rutiner och struktur, Motivation, feedback och känsloärlighet och Relationer och bemötande. De har också gjort tre korta utbildningsfilmen (7-8 minuter/film) via denna länk kommer du till alla tre filmer.

 

Utbildningar om NPF

attentions webb hittar du både öppna och digitala kurser om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som kan anpassas efter din verksamhet.

 

 

 

Fortsätt utveckla dig

Du har väl sätt våran tips & trix bank där vi samlar massor med nyttiga tips på hur du och din verksamhet kan utvecklas för att skapa en mer inkluderande fritid.