Tycker du om att skriva?

Varmt välkomna till en litteraturworkshop på stadsbiblioteket

Tycker du om att skriva?

Varmt välkomna till en litteraturworkshop.
Vi pratar om att skriva och vi lyssnar till varandras texter.

Tisdag: 14 juni, 21 juni, 12 juli, 26 juli
Klockan: 13.30 – 14.30

Var: På stadsbiblioteket, Mallas grupprum

Anmäl dig till karin.hedvall@uppsala.se

Under hösten jobbar vi med ett bok och diktprojekt inför Kulturveckan, v.46.

Kursen är för er som går i särskolan, bor på särskilt boende eller jobbar inom
daglig verksamhet.

Frågor? hör av dig till: Karin Hedvall – karin.hedvall@uppsala.se 018 727 17 20
Samarrangemang mellan Bibliotek Uppsala, Litteraturcentrum, Studiefrämjandet.

 

Läs mer i dokumentet litteraturworkshop sommar 2022