Alla-utställningen i Forumkvarteret

I juni kan du besöka vår succéuställning Alla! och prata med våra ambassadörer.

Alla-utställningen i Forumkvarteret

I juni kan du besöka vår succéuställning Alla! och Alla-projektets ambassadörer i Forumkvarteret. Prata hälsa med Danial och Nellie, få en inblick i projektet med Rozé, eller gör övningar för att samtala om relationer med Henrik och Edvin.

 

Ungdomarna som har deltagit i projektet har varit stommen för utställningens innehåll. Sju av dessa kan du möta i utställningslokalen när de gör sitt sommarjobb med att berätta om utställningen och leda övningar därifrån.

 

 För ungdomarna blir det både en möjlighet att bygga tilltro till sin egen förmåga, att uppmärksamma fler människor om värdet av samtal samt att stärka delaktigheten för personer med funktionsvariationer i samhället. Alla-utställningen skapades tillsammans med ungdomarna på Fyrisgården.

 

13-20 juni kl 13-15.
Forumkvarteret, Uppsala.