Uppsala Kulturskola

Kulturkul är en stimulerande och utforskande kurs för barn och unga med olika funktionsvariationer och/eller särskilda behov.

Uppsala Kulturskola

 

Kulturkul

Kulturkul är en stimulerande och utforskande kurs för barn och unga med olika funktionsvariationer och/eller särskilda behov. Vi blandar teater, sång, musik, rörelse och bild. Undervisningen sker i grupp under ledning av två pedagoger. Torsdagar 15:00-16:00 åk 1-3. Torsdagar 16:10-17:10 åk 4-6 på Skolgatan 51.

 

FMT

FMT är ett ickeverbalt funktionsinriktat utvecklingsfrämjande program för naturlig utveckling, som endast ges individuellt. Individen erbjuds särskilt anpassade trummor och cymbaler, och respons ges via specialkomponerade melodier på ett akustiskt piano. Genom FMT-metoden, skapad på 1970-talet av Lasse Hjelm på Folke Bernadottehemmet vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, stimuleras individens kroppskontroll, perceptionsförmåga och kognitiva förmåga.

Några av Lasse Hjelms utformade mål för det funktionsinriktade utvecklingsfrämjande programmet är:

  • Höja individens funktionsnivå.
  • Stärka individens självbild.
  • Öka individens förmåga att uttrycka känslor och upplevelser.
  • Möjliggöra för individen att ha musik som en del i sin utveckling.
  • Utveckla individens beteendemönster, associations- och minnesfunktioner.

FMT bidrar till kulturnämndens verksamhetsplan i Uppsala kommun när det gäller det förebyggande och främjande arbetet för barn och unga gällande psykisk ohälsa, utvecklandet av aktiviteter för att stärka individen och minska social oro samt ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättningar.

Det går att anmäla sig till FMT från 6 års ålder. Du kan gå på FMT samtidigt som du är elev i ett annat ämne.

 

Kontaktuppgifter

Plats: Skolgatan 51 Uppsala

Telefon: 018-7272087

Webbplats: www.uppsalakulturskola.se/amnen/funkis/

Email: kulturskolan.expeditionen@uppsala.se