Uppsala Handikappidrott

Läs mer om Uppsala Handikappsidrotts verksamhet här

Uppsala Handikappidrott

 

Uppsala Handikappidrott bildades 1966 och är ansluten till Svenska Handikapp Idrottsförbundet. Föreningen hade redan från start en inriktning att verka för alla handikapp grupper och alla åldrar. Detta har med åren medfört en omfattande bredd- och tävlingsverksamhet. UH-Idrott är en av landets största handikappidrottsföreningar. Föreningen har i dag 10 olika sektioner i verksamhet. Aktivitets- och informationsverksamhet bedrivs också i samverkan med barn-, ungdom-, vuxenhabiliteringen, skolor och intresseorganisationer.

Kontaktinformation

Websida: uhi.klubbenonline.se

Uppsala Handikappidrott
Fyrishov, Idrottsgatan 2
75333 Uppsala
Telefon: 018-23 23 00
E-post: uppsalahi@telia.com