Svenska kyrkan

Svenska kyrkan i Uppsala

 

TOPPENKÖREN, – en kör för alla som vill och tycker om att sjunga.

Vi sjunger allt från poplåtar till visor och psalmer. Åldern är blandad från åk 7 och uppåt.

Start den 15 september kl. 15.45 -16.30 i Tunabergskyrkan, därefter varannan torsdag (udda veckor)

Kören fungerar i samarbete med Fyrisgården.

Det är gratis att vara med.

 

TOPPENHÄNGET –kyrkhäng

Efter kören finns det möjlighet att hänga kvar i kyrkan för umgänge, fika, lek, pyssel och annat. Ledsagare är välkomna att vara med. Vill man inte sjunga kan man komma direkt till hänget. Gratis.

Start 15 september kl. 16.30-18.00

 

 

KONFIRMATIONSGRUPP ”HÄR ÄR JAG”

Vi träffas varannan tisdag  (jämna veckor) kl. 15.30 -17.00  i Tunabergskyrkan med start 3 oktober.

En behovsanpassad konfirmationsgrupp för dej som går i anpassad grund. Eller gymnasieskola. Vi utformar träffarna efter deltagarnas behov, önskningar och begränsningar. Har man assistent/ledsagare i skolan ser vi gärna att hen också är med här. Är det svårt att ta sig till kyrkan ordnar vi med skjuts.

 

KONFIRMATION LITEN GRUPP – bra alternativ för dej med NPF-diagnos. (ej IF)

En konfirmationsgrupp i en liten grupp som är behovsanpassad.

Start söndag 8 oktober kl. 13.00-15.00, Tunabergskyrkan.

Därefter varannan söndag

 

FUNKAgudstjänster

Gudstjänster med små och stora där upplevelse, musik, rörelse och bild är grundkonceptet, dvs inga långa textläsningar eller predikningar. Ingen behöver sitta still. Bildstöd används under gudstjänsten.

Höstens FUNKAgudstjänster är 24 september och 19 november, båda kl. 10.00 i Tunabergskyrkan.

 

24 december kl. 11.00 (obs tiden)

Tunabergskyrkan

Gudstjänst där julkrubban plockas fram, bildstöd och sång.

 

Kontaktinformation

Frågor om Toppenkören:
Anna-Maria Lund, församlingspedagog,
018-430 37 72

Epost: AnnaMaria.Lund@svenskakyrkan.se

 

Frågor om konfirmation och gudstjänster:
Kristina Åkerman, teckenspråkspräst
018 -430 37 74

Epost: kristina.akerman@svenskakyrkan.se

 

 

Adress: Tunabergskyrkan, Tunagatan 29, Uppsala
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/uppsala
Kontakt: kristina.akerman@svenskakyrkan.se