Föreningen Balans

Föreningen Balans erbjuder aktiviteter och vänder sig till personer med erfarenhet av psykisk ohälsa med fokus på depression och bipolär sjukdom.

Föreningen Balans

 

Föreningen Balans vänder sig till personer med erfarenhet av psykisk ohälsa med fokus på depression och bipolär sjukdom. Balans ordnar självhjälpsgrupper, anhöriggrupper och studiecirklar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala. Som medlem är du varmt välkommen att delta i våra aktiviteter, som är kostnadsfria om inget annat står. Medlemsavgiften är för närvarande 200 kronor per kalenderår och omfattar då bådeFöreningen Balans Uppsala och Riksförbundet Balans.

 

Kontaktinformation

 

Tel: 0706 – 176155 (torsdagar 15.00 – 18.00)
info@balansuppsala.se
http://www.facebook.com/balansuppsala