Esters Musikverksamheter & Orkester

Nivåanpassad musikverksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Esters Musikverksamheter & Orkester

 

Esters Musikverksamheter tar varje vecka emot 90-talet deltagare med funktionsnedsättning, de flesta med förståndshandikapp. Åtskilliga deltar i mer än en cirkel och besöker oss flera gånger/vecka.

All verksamhet sker i grupp: Vi spelar i band, sjunger i kör, spelar med specialanpassade instrument, sjunger sånger till levande komp, mm. Vår verksamhet är nivåanpassad och musikglädjen högst prioriterad.

Vårt mest kända ansikte utåt är Esters Orkester, men vi driver också flera andra band med funktionshindrade deltagare, bl.a ”Baby Chickens” (pop-rock) & ”Phil´s Riders of the Storm” (lite tyngre rock) & Jim Daniel´s (rockabilly). Vår kör ”Esters Stämband” ger varje termin uppskattade konserter för publik samt en årlig adventskonsert.

Att människor med funktionsnedsättning har samma uttrycksbehov och behov av aktiviteter inom musik som andra människor borde vara en självklarhet. Och att alla KAN, på sina egna villkor. Det är grunden för vårt arbete med Esters Musik.

 

Läs mer

www.sv.se/avdelningar/sv-uppsala-lan/funktionsratt/esters-musikverksamheter/

 

Kontaktinformation

 

Ted Dluzewski
ESTERS MUSIKVERKSAMHETER
Studieförbundet Vuxenskolan,
c/o Piglet Records
Hågavägen 194, 752 63 Uppsala
Telefon Musikstudio 018-46 00 26
Mobil: 070-170 60 02
E-post: ted@estersmusik.se