Alla! – projektet

Alla! projektet arbetar för att stärka rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.

Välkommen till Alla! – projektet

Alla! var ett gemensamt projekt mellan Föreningen Fyrisgården och Fredens hus. Projektet har arbetar för att stärka rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Vi har utveckla metoder, arbetssätt och material för att ta sig an de problem, frågor och funderingar som kan leda till psykisk ohälsa. Projektets teman: otrygghet, hälsa och relationer.

 

Det händer det mycket spännande saker i Alla!-projektet. Bland annat har projektet skapat filmer, gjort en samtalguide, gjort en utställning och besökt felra anpassade skolor. Via www.samtalsguiden.se kan du hitta övingar, se filmer och läsa mer om projektet.

 

Alla projektet vill:

● stärka de mänskliga fri- och rättigheterna för unga med funktionsvariation.

● öka allmänhetens kännedom och medvetenhet kring hälsa, våld och relationer utifrån målgruppens perspektiv.

● skapa utrymme för unga med funktionsvariation att prata om hälsa, våld och relationer på deras egna villkor.

 

Har ni några frågor om projektet?

Vi tar gärna emot funderingar och frågor om projektet och dess innehåll.

 

Kontakta oss

E-post: gustaf.backstrom@fyrisgarden.se