Nätverket Fritid för alla arbetar för att ge alla människor, oavsett funktionsnedsättning, möjligheter till en rik och utvecklande fritid.

Nätverket bildades redan år 2002, och består av representanter från ideella föreningar, studie- och idrottsförbund, organisationer, Uppsala kommun och habiliteringen för barn och vuxna. Inom nätverket bidrar medlemmarnas med sina kunskaper och samarbetar runt fritids- och kulturfrågor.

Hemsidan www.fritidforalla.se är Fritid för allas viktigaste kanal. Här kan du enkelt söka efter fritidsaktiviteter i Uppsala län som passar för och intresserar just dig. Förutom hemsidan finns det också en Facebooksida.

Fritid för alla arrangerar också en årlig Prova-på dag, där alla intresserade kan prova olika aktiviteter som föreningar visar upp.

 

Föreningarna spelar huvudrollen

Fritid för alla bedriver ingen egen fritidsverksamhet - det gör Uppsala läns föreningar. Föreningarna har också huvudansvaret för att lägga in sina olika aktiviteter på Fritid för allas webbplats.

Nätverket Fritid för alla fungerar som en resurs till föreningarna. Fritid för alla försöker också inspirera och driva på de föreningsaktiva att utveckla och skapa fritidsaktiviteter för alla - oavsett funktionsförmåga och funktionsnedsättningar.

 

Fritid för alla vill:

  • skapa bättre möjligheter för personer med funktionsnedsättningar att delta i fritids- och kulturaktiviteter av olika slag,

  • möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan föreningarna genom utvecklats samarbete mellan föreningar och organisationer,

  • uppmärksamma att det finns ett stort behov av fungerande fritidsalternativ för personer med funktionsnedsättningar i Uppsala,

  • hjälpa organisationer att erbjuda aktiviteter för personer med olika typer av funktionsnedsättningar genom utbildning och information.

 

Var med oss på Facebook

I den öppna Facebookgruppen Fritid för alla Uppsala kan du få tips om sånt som händer i Uppsala som riktar sig till personer med funktionsnedsättning, och även tipsa andra.

Aktivitet på Facebook

Läs mer och bli medlem i vår Facebook-grupp

Har du frågor om eller synpunkter på Fritid för alla, eller kanske tips om aktiviteter och föreningar som kan passa i nätverket? Hör av dig till oss via formuläret här nedanför. 

Fritid för alla

Samordnare

Skicka ett meddelande

Fritid för alla skickar ut ett nyhetsbrev via e-post.
Använd formuläret längst ner på sidan för att få framtida nyhetsbrev.